Ραφείο Γυναικείων Ενδυμάτων - Επιδιορθώσεις
Ευμένους 4-6, Παγκράτι, 116 36 Αθήνα - Αττική
Τηλ.: 211.403.7786